Menü

 

WWW.PRIVEMEDICINE.COM

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

  1. Kullanım Koşulları

Bu web sitesinde sunulan hizmetler GALENOS FARMA SAĞLIK HİZMETLERİ (bundan böyle kısaca “GALENOS” olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve Galenos’un yasal sahibi GALENOS FARMA SAĞLIK HİZMETLERİ’dir. Web sitesi ve Galenos üzerindeki her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi GALENOS FARMA SAĞLIK HİZMETLERİ’ne aittir.

İşbu kullanım koşullarını Galenos gerektiği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler www.privemedicine.com web sitesinde yayınlanarak, yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olur.

Web sitesinin hizmetlerinden yararlanan ve web sitesine erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Galenos tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği önceden kabul etmiş̧ sayılır.

Galenos, bu web sitesinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

 

  1. Sözleşme Tanımları

Web Sitesi: Galenos tarafından belirlenen çerçevede çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu, çevrimiçi (online) ortamdan erişimi mümkün olan www.privemedicine.com alan adlı web sitesidir.

DANIŞMAN: Web sitesi üzerinde hizmet sunanlar, kurumlar, tüzel kişiler ya da üçüncü kişilerdir.

ÜYE: Web sitesi üzerinden danışmanlık, ürün ve hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş̧ olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Galenos tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca “ÜYE” olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış̧ bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile web sitesindeki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (şahıs ve ortaklar) ve diğer kurumların tüzel kişilik bilgileri ile 18 yaşından gün almış̧ yasal yetkilisi web sitesindeki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir. “ÜYE ADI” üyeye özeldir ve aynı “ÜYE ADI” iki farklı ÜYE‘ye verilmez. ÜYE’ler 18 yaşından gün almamış çocukları için kendi hesapları üzerinde onlar adına alt profil oluşturabilir ve çevrimiçi görüşmeleri onlar adına kendi hesapları üzerinden yapabilirler.

KULLANICI: WWW.PRIVEMEDICINE.COM web sitesi üzerinden ürün ve hizmet alan veya ürün ve hizmet almadan sadece bilgilenme amacıyla ziyaret eden veya hesap oluşturan kişidir.

LİNK: Web sitesi üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden www.privemedicine.com sitesine, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: Web sitesinde ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, işitsel ve yazılı dokümanlardır.

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: Web sitesi vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Galenos arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, web sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

 

  1. Hizmetlerin Kapsamı

Galenos’un, web sitesi üzerinden sunacağı ürün ve hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

Galenos’un web sitesi üzerinden vereceği ürün ve hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; GALENOS FARMA SAĞLIK HİZMETLERİ’ne ait www.privemedicine.com adresinde satışa sunulan ürün ve hizmetlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, DANIŞMAN’ın  yani sözleşmenin hizmeti sunan tarafa yüklediği; ürün ve hizmetlerin GALENOS veya yetkilendirdiği kişiler tarafından hizmet alan kişi ve kuruluşlara ürün ve hizmetin sağlanmasıdır.

Galenos, web sitesi üzerinden sunacağı ürün ve hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir. Hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişikliklerin web sitesinde yayınlamasıyla yürürlüğe girmiş olduğu kabul edilir.

Web sitesi bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Galenos tarafından belirlenecek ve web sitesinin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Galenos bu özellikleri belirlemekte tamamen serbesttir ve özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişikliklerin web sitesinde yayınlamasıyla yürürlüğe girmiş olduğu kabul edilir.

  1. Genel Hükümler

Web sitesi üzerinden, Galenos’un kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI‘lara ve ÜYE‘lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş̧ olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Web sitesi üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında GALENOS’un ve DANIŞMAN‘ın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır. Galenos bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, Galenos’un uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

Galenos, web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, web sitesi üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Web sitesi içeriğinde yer alan materyal ve bilgiler web sitesine verildiği anda sunulmaktadır. İlgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile web sitesinde yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Web sitesinde yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, startları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Galenos’un web sitesinde mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir açık ya da kapalı garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

KULLANICI ve ÜYE, web sitesindeki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü̈ kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış̧ olabileceğini ve bu hususlarda web sitesinin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş̧ ve çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI‘nın ve ÜYE‘nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE‘nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan GALENOS ve DANIŞMAN sorumlu değildir.

Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI‘nın ve ÜYE‘nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Galenos ve Danışman sorumlu değildir.

GALENOS işbu web sitesi ve web sitesi uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve web sitesini kullanma koşulları ile web sitesinde sunulan bilgileri önceden bir ihtar ve ihbara  gerek olmaksızın değiştirme, web sitesini ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, web sitesinde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. Web sitesinin kullanımı ya da web sitesine giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Galenos, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Web sitesi dâhilinde Danışman kişi ve kurumlar tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Galenos’un, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Galenos çalışanlarının ve yöneticilerinin, Galenos yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir Danışman tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren danışmanların sorumluluğundadır. Galenos danışmanlar tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

Web sitesini kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla web sitesi üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI‘ların ve ÜYE‘lerin, web sitesi dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, GALENOS ve/veya başka bir danışman kurum ve üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE‘lerin web sitesi üzerindeki faaliyetleri nedeniyle danışmanların uğradıkları veya uğrayabilecekleri her türlü zararlardan dolayı GALENOS FARMA SAĞLIK HİZMETLERİ’nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

İşbu web sitesinin sahibi GALENOS FARMA SAĞLIK HİZMETLERİ’dir. Bu web sitesinde bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve web sitesinin sunumu Galenos’un izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir.

İşbu web sitesindeki bilgilerin ya da web sitesi sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code‘ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile web sitesi içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan web sitesi yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla GALENOS ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

KULLANICI ve ÜYE, DANIŞMAN hizmetlerini, bilgilerini ve GALENOS’un telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Galenos’un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir.

Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve GALENOS ‘un yazılı izni ile mümkündür.

GALENOS, web sitesi üzerinden KULLANICI‘lar ve ÜYE‘ler tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Web Sitesi Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. GALENOS aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE‘nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, web sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI‘lara ve ÜYE‘lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak GALENOS için veya onun adına davranan danışmanlara veya Galenos’un işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI‘ların ve ÜYE‘lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir. Danışman ile çevrimiçi görüşme yapacak ve danışmanlık alacak kullanıcı ve üyeler, kişisel bilgilerine ve sağlık kayıtlarına danışman tarafından ulaşılmasına izin vermiş sayılır.

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları dâhilinde GALENOS tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde, Galenos’un bilgileri, telif haklarına tâbi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya bu web sitesi vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

  1. Sorumluluğun Sınırlandırılması

GALENOS, web sitesine erişilmesi, web sitesi‘nin ya da web sitesindeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Galenos, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu web sitesine ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da web sitesinin kullanılması ile Danışman ve Galenos’un, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

      6. Devir

GALENOS, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez.

  1. Mücbir Sebepler

            Hukuken ve fiilen mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, GALENOS ve Danışman işbu “WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI”nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, GALENOS ve Danışman açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt sayılmayacak veya bu durumlar için Galenos’un ve Danışman’ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

  1. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu “WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ”nden kaynaklanacak tüm ihtilaflar “TÜRK HUKUKU”na tabidir ve ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Kullanıcılar ve üyeler bu koşulu gayrikabili rücu ve kesin olarak kabul etmişlerdir.  GALENOS FARMA SAĞLIK HİZMETLERİ‘nin, KULLANICI ve ÜYE‘nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

       9. Yürürlülük ve Kabul

İşbu ‘WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’, GALENOS FARMA SAĞLIK HİZMETLERİ tarafından web sitesi içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI‘lar ve ÜYE‘ler, işbu sözleşme hükümlerini web sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Galenos, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler web sitesi üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

 

©2022 Galenos Farma. All rights reserved.
Bu site Comwize E-Ticaret Yazılımı ERP'si ile hazırlanmıştır.